ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΡΟΤΑ

' ... το μοναδικό blog που σχολιάζει τη λιμενική επικαιρότητα ... '

 • Τελευταία άρθρα:

  Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

  Τηρείται η νομιμότητα στη χορήγηση αδειών συνδικαλιστών του ΛΣ ?


  Share/Bookmark

  Όπως είναι γνωστό, στο άρθρο 17 του ν. 1264/1982, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) αναφέρεται -μεταξύ άλλων- η υποχρέωση του κάθε εργοδότη  να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

  Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια απουσίας:

  1. Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις (Ομοσπονδίες)

  α) στον Πρόεδρο των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του,

   

  β) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων, δεκαπέντε (15) ημέρες τον μήνα,

   

  γ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων, εννέα (9) ημέρες τον μήνα,

   

  1. Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

   

  α) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, πέντε (5) ημέρες τον μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω.

  Τα απλά μέλη του Δ.Σ.  ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ άδειας απουσίας

   

  β) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τρεις (3) ημέρες τον μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από πεντακόσια (500),

  Τα απλά μέλη του Δ.Σ. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ άδειας απουσίας

  Αναλογία  για τα  δεδομένα του συνδικαλισμού στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν υπάρχει.

  Και αυτό  διότι απλούστατα δεν έχει θεσμοθετηθεί  αντίστοιχο άρθρο, όπως αυτό που ισχύει για τον συνδικαλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις (30 Γ -λόγω ΣΠΚ) ή στην έσχατη περίπτωση αντίστοιχο άρθρο σαν αυτό  που ισχύει για τον συνδικαλισμό στην ΕΛ.ΑΣ (30Γ).

  Ακόμη και αν γίνει δεκτό, με μη νομικά ορθή  ερμηνεία, ότι ισχύουν και για το συνδικαλισμό στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ   οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 αναφορικά με τις άδειες απουσίας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, ενδιαφέρον θα ήταν από πλευράς της Διεύθυνσης Προσωπικού αν υπήρχε η διαβεβαίωση, ότι τα στελέχη μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών ενώσεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  βάζουν την στολή τους και εκτελούν υπηρεσία τις μέρες μη απουσίας τους από την Υπηρεσία τους έστω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 όπως αυτό ισχύει.

  Καλό θα είναι, να  μην επικαλεστεί κάποιος  αμφιβόλου νομιμότητας Υπουργικές Αποφάσεις, γιατί θα πρέπει να επεξηγήσει σε ποια διάταξη νόμου στηρίζεται η νομιμότητα έκδοσής της.

  ΥΓ. Δυστυχώς για  εκείνους που θεωρούσαν ότι ο συνδικαλισμός  στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ήταν αποκλειστικό  δικαίωμα κάποιων σωματείων που προϋπήρχαν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ( διαψεύστηκαν όμως από τα αρμόδια δικαστήρια), στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 264/1982 επιφυλάσσεται άδεια απουσίας και στα μέλη των δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων μη αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων, η οποία όμως περιορίζεται στο 1/3 των ημερών που αντιστοιχούν στα μέλη των Δ.Σ. των πιο αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω

  Ν. 1264/1982: Οι άδειες απουσίας συνδικαλιστών ισχύουν και στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ;


  Όπως είναι γνωστό, στο άρθρο 17 του ν. 1264/1982, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) αναφέρεται -μεταξύ άλλων- η υποχρέωση του κάθε εργοδότη  να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

  Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια απουσίας:

  1. Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις (Ομοσπονδίες)

  α) στον Πρόεδρο των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του,

   

  β) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων, δεκαπέντε (15) ημέρες τον μήνα,

   

  γ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων, εννέα (9) ημέρες τον μήνα,

   

  1. Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

   

  α) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, πέντε (5) ημέρες τον μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω.

  Τα απλά μέλη του Δ.Σ.  ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ άδειας απουσίας

   

  β) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τρεις (3) ημέρες τον μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από πεντακόσια (500),

  Τα απλά μέλη του Δ.Σ. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ άδειας απουσίας

  Αναλογία  για τα  δεδομένα του συνδικαλισμού στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν υπάρχει.

  Και αυτό  διότι απλούστατα δεν έχει θεσμοθετηθεί  αντίστοιχο άρθρο, όπως αυτό που ισχύει για τον συνδικαλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις (30 Γ -λόγω ΣΠΚ) ή στην έσχατη περίπτωση αντίστοιχο άρθρο σαν αυτό  που ισχύει για τον συνδικαλισμό στην ΕΛ.ΑΣ (30Γ).

  Ακόμη και αν γίνει δεκτό, με μη νομικά ορθή  ερμηνεία, ότι ισχύουν και για το συνδικαλισμό στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ   οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 αναφορικά με τις άδειες απουσίας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, ενδιαφέρον θα ήταν από πλευράς της Διεύθυνσης Προσωπικού αν υπήρχε η διαβεβαίωση, ότι τα στελέχη μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών ενώσεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  βάζουν την στολή τους και εκτελούν υπηρεσία τις μέρες μη απουσίας τους από την Υπηρεσία τους έστω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 όπως αυτό ισχύει.

  Καλό θα είναι, να  μην επικαλεστεί κάποιος  αμφιβόλου νομιμότητας Υπουργικές Αποφάσεις, γιατί θα πρέπει να επεξηγήσει σε ποια διάταξη νόμου στηρίζεται η νομιμότητα έκδοσής της.

  ΥΓ. Δυστυχώς για  εκείνους που θεωρούσαν ότι ο συνδικαλισμός  στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ήταν αποκλειστικό  δικαίωμα κάποιων σωματείων που προϋπήρχαν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ( διαψεύστηκαν όμως από τα αρμόδια δικαστήρια), στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 264/1982 επιφυλάσσεται άδεια απουσίας και στα μέλη των δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων μη αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων, η οποία όμως περιορίζεται στο 1/3 των ημερών που αντιστοιχούν στα μέλη των Δ.Σ. των πιο αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω

   https://limenikanea.gr/n-1264-1982-oi-adeies-apousias-syndikaliston-ischyoun-kai-sto-l-s-el-akt/

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  Παρακαλούμε διαβάστε τους
  Επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται η δημοσίευση και ο σχολιασμός προσωπικών δεδομένων .

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Το http://www.limenikirota.eu/ δεν αποτελεί και δεν εκπροσωπεί - αντιπροσωπεύει το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και το ΥΝΑΝΠ καθώς αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία .
  ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΡΟΤΑ-nea